Cocoins dataskyddspolicy

Cocoin värnar om din personliga integritet. I den här dataskyddspolicyn förklarar vi hur Cocoin samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på cocoin@cocoin.com.

Genom att använda Cocoins tjänster, så accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Cocoin använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ, vår hemsida eller vår kundtjänst, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Det kan t.ex. handla om när du bekräftar ett köp, kontaktar oss eller när du använder någon annan av Cocoins tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig

När du använder våra tjänster (t.ex. när du betalar via oss eller kommunicerar med vår kundtjänst), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor och tjänster - detaljer angående de varor och tjänster du har köpt.
 • Finansiell information - din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Cocoin - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, både information om varorna och tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, vilket beskrivs nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Cocoins tjänster. Cocoin behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande rättsliga grunder:

Syfte med behandlingenRättslig grund
Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterAvtal och rättsliga förpliktelser.
Att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.Avtal
Att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.Avtal och rättsliga förpliktelser.
För kundanalys, administrera Cocoins tjänster och för Cocoins interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.Avtal och andra berättigade intressen
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.Avtal
För att förhindra missbruk av Cocoins tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkraAvtal och rättsliga förpliktelser.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.Rättsliga förpliktelser och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.Andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskravRättsliga förpliktelser

Kommunicera med dig. Cocoin kan också komma att använda dina data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Cocoins kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att mejla till cocoin@cocoin.com.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom Cocoinkoncernen. Cocoin kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Handlare. Cocoin kan komma att dela till den handlaren vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Cocoins betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Beroende på vilken marknad du använder Cocoin i, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Cocoins betalningsalternativ i syfte att skräddarsy de betalningsmetoder som erbjuds till dig.

Myndigheter. Cocoin kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor (gäller enbart för web- och mobilapplikationsanvändare)

Avyttring. Cocoin kan komma att dela din information till tredje parter:

 • Ifall Cocoin säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Cocoin komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Cocoin eller en väsentlig del av Cocoins tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Cocoins kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Dina data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Cocoinkoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Eftersom Cocoin är fast beslutet att alltid skydda dina data, kommer Cocoin att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätten att bli bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall dina data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Cocoin som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera de data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Hur är det med kakor?

  Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att leverera användarvänliga tjänster. För mer information om hur Cocoin använder kakor och liknande, se vår kakpolicy.

  Kontakta oss

  Cocoin AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556808-3132 i Stockholm.

  Cocoin har ett dataskyddsombud och våra kundtjänstspecialister tar gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå Cocoins kundtjänstspecialister på cocoin@cocoin.com.

  Cocoin AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Cocoin AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

  Besök https://www.cocoin.com/ för mer information om Cocoin.

  Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-05-25.